List of the board members

1. Abay Sergaziyev

2. Askar Umarov

3. Aybek Aldabergenov

4. Batyr Kazybayev

5. Duman Kozhakhmetov

6. Kanat Sakhariyanov

7. Karlygash Jamankulova

8. Kuat Bakhridinov

9. Lyazzat Tanysbay

10. Marzhan Yelshibayeva

11. Shavkat Sabirov

12. Vladimir Turekhanov

13. Vyacheslav Abramov

14. Yerbol Azanbek

15. Yerbol Serikbay

16. Yerlan Karin

17. Mikhail Dorofeyev, Chairman of the Board of TrusteesUnder support
US Embassy in Kazakhstan
Project operator
Kazakhstan Press Club
Measurer
Chartbeat
Technical support
IT-Center group company
The US Embassy does not bear any responsibility for the relevance, correctness, completeness of the information provided on the following site.